Конкурс научных работ «Экономическая наука ‑ малому бизнесу».

Автор

Тема

Статьи на конкурс

1

Бойко Є.О. Логістичне управління підприємством – запорука його конкурентоспроможності

2

Воробйова Ірина Аркадіївна Операційний аналіз у фінантсовому менеджменті малого бізнесу: особливості та застосування.

3

Гришина Наталія Володимирівна Проблеми та перспективи взаємодії малих і крупних підприємств у промисловості: регіональний аспект

4

Гросицкая Елена Евгеньевна Залучений – значить мотивований

5

Дибач Інна Леонідівна Синергетичний підхід до аналізу результативності економічної інтеграції невеликих підприємств

6

Єфімова Ганна Вікторівна Оцінка вартості малого бізнесу: проблеми та перспективи застосування різних методичних підходів

7

Зинченко Андрей Игоревич Прикладной инструмент экспресс-оценки контрагента как элемент системы обеспечения экономической защиты субъекта хоязйствования в процессе принятия бизнес-решений

8

Івата Вячеслав Вікторович Бюджетування витрат в системіуправліннямалимпідприємством

9

Карась Петр Николаевич Национальное бюро кредитования, как институт улучшения кредитно-денежной системы Украины

10

Крамаренко Ірина Сергіївна Реінжиніринг бізнес-процесів – метод ефективної діяльності малих підприємств в Україні.

11

Ключник Альона Володимирівна Активізація несільськогосподарського підприємництва на селі

12

Майстренко Ольга Миколаївна Особливості формування собівартості на малих швейних підприємствах

13

Обозна Альона Олексіївна Застосування маркетингу фермерськими господарствами миколаївської області

14

Пащенко Олексій Вікторович Кредитний скорінг як інструмент оцінки кредитоспроможності підприємства малого бізнесу

15

Погорелова О.В.(нет заявки) Стратегическое и тактическое планирование на малых предприятиях

16

Потышняк Елена Николаевна Эффективные методы мотивации и стимулирование персонала в условиях ограничения ресурсов малого бизнеса

17

Ришняк Наталія Миколаївна Прикладні аспекти матеріальної мотивації торговельного персоналу

18

Сергійчук Сергій Ілліч

Адаптація бізнес-планування до умов світової глобалізації при формуванні й розвитку малого бізнесу

19

Стройко Тетяна Володимирівна Формування логістичної інфраструктури як стратегічного елементу розвитку підприємництва в Уrраїні

20

Фатеев Николай Владимирович Использование предпринимательской логистики в управлении судостроительными кластерами

21

Сіренко І.В. Вибір типу організаційної структури на суб’єкті малого бізнесу
Статьи вне конкурса
1 Парсяк Володимир Никифорович Маркетингові дослідження ринку невеликих підприємств: практичні аспекти

2

Иртыщева Инна Александровна Корпоративна культура – важливий фактор конкурентоспроможності організації

 

Обсуждение закрыто.